Sprievodca pripojením BVF ADELIG

FUNKCIE

null

LED OSVETLENIE

Jediným dotykom hlavného vypínača zapnete/vypnete osvetlenie LED.
null

INTELIGENTNÝ DISPLEJ

Dvojitým ťuknutím na hlavný vypínač zapnete/vypnete inteligentný displej.
null

ODVLHČOVANIE

Stlačením a podržaním hlavného vypínača zapnete/vypnete odvlhčovanie. Keď je funkcia aktívna, tlačidlo sa zmení na modré.

INTELIGENTNÝ DISPLEJ

Inteligentný displej sa musí nakonfigurovať pomocou aplikácie v telefóne. Bez konfigurácie nezobrazuje údaje o teplote a počasí. Prejdite na konfiguráciu WiFi.

NASTAVENIE WIFI

Aplikácie telefónu sa neustále aktualizujú, takže sa môžu mierne líšiť od snímky obrazovky, ktorú vidíte po pripojení.

Ak ste už spárovali smartfón s inteligentným zrkadlom a chcete spárovať nové zariadenie, musíte resetovať inteligentný displej. Ak chcete resetovať, vypnite napájanie inteligentného zrkadla, potom ho znova zapnite a počkajte, kým nezaznie krátke pípnutie, a potom ho znova vypnite. Kroky opakujte štyrikrát za sebou, kým sa na displeji nezobrazí „SCAN“. Po dokončení resetovania postupujte podľa nižšie uvedených pokynov na pripojenie a spárujte sa s novým zariadením.

STIAHNITE SI APLIKÁCIU

Ak chcete používať inteligentný displej, najprv si stiahnite a nainštalujte aplikáciu WifiClock z obchodu Google Play alebo Apple AppStore.

VIDEO NÁVOD

SPRIEVODCA KROK ZA KROKOM

OTVORTE SI APLIKÁCIU WIFICLOCK

Uistite sa, že je telefón pripojený k domácej 2,4 GHz sieti Wi-Fi a vypnite pripojenie 4G.

ZAČAŤ PÁROVANIE

Zapnite zrkadlo a potom stlačte tlačidlo + v pravom hornom rohu aplikácie WifiClock.

ZADAJTE HESLO WIFI

Toto je existujúce heslo WiFi pre vašu domácnosť. Po zadaní stlačte tlačidlo Next.

PRIPOJENIE

Ak na displeji zrkadla bliká „SCAN“, stlačte tlačidlo Confirm.

PRIPÁJANIE

Pripojenie prebieha, buďte prosím trpezliví. Na displeji zariadenia SmartMirror sa zobrazí „SCAN“, „PAIR“ a „JOIN“.

HOTOVO

Údaje o počasí a teplote sa zobrazujú na displeji zrkadla ADELIG.
Produkt ste vložili do košíka: